Zuzka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
přezdívka: nemá
datum narození: těsně před vpádem spojeneckých
                                     vojsk k nám
osadní funce: pravá ruka Otíka
zájmy: vyšívání, tanec
kontakt: Z.Havlova@seznam.cz
životní krédo:  nikdo netančí líp jak já
osada o ní tvrdí: nevelí nám